transpiler

transpilator – ett slags kompilator som översätter källkod från ett programspråk till ett annat programspråk. (Translate + compiler.)

[programspråk] [6 april 2022]

Dagens ord: 2022-06-20