kompilator

program som omvandlar källkod (som skrivits i ett program­språk) till direkt körbar binä­rkod – alltså till ettor och nollor som kan köras direkt i datorn. Detta kallas för att kom­pi­lera. Kompilatorn måste vara avsedd för det operativ­system och den dator som pro­gram­met ska köras på. – Jäm­för med program­tolk (inter­pre­tator) och virtuell maskin.