kompilator

(compiler) – program som omvandlar källkod (som skrivs i ett programspråk) till direkt körbar binär­kod – alltså till ettor och nollor som kan köras direkt i datorn. Detta kallas för att kom­pi­lera. Kom­pi­la­torn måste vara avsedd för det operativ­system och det slags dator som pro­gram­met ska köras på. – Jäm­för med programtolk (inter­pre­tator) och virtuell maskin. – Se också transpiler (transpilator).

[programmering] [ändrad 6 april 2022]