kompilator

(compiler) – program som omvandlar källkod (som skrivs i ett program­språk) till direkt körbar binär­kod –– alltså till ettor och nollor som kan köras direkt i datorn. Detta kallas för att kom­pi­lera. Kom­pi­la­torn måste vara avsedd för det operativ­system och den dator som pro­gram­met ska köras på. – Jäm­för med program­tolk (inter­pre­tator) och virtuell maskin.

[programmering] [ändrad 14 maj 2017]