triage

i it-säkerhet: bedömning av upptäckta hot för att de allvarligaste ska kunna åtgärdas först. Betydelselösa hot ignoreras. På engelska: triage, alert triage. Ordet används också om bedömning av buggar. – Ordet triage används först om sjukvård i krig: de svårast skadade behandlas först. Det är ett franskt ord som kommer av verbet trier – sortera.

[it-säkerhet] [13 mars 2019]

Dagens ord: 2019-03-20