trunk port

i nätverksutrustning: en port som kommunicerar med flera virtuella nätverk. – Kommunikationen sker i form av en enda sammansatt signal med adresser som anger vilka virtuella nätverk som är mottagare. Detta förmedlas genom en switch som är den direkta mottagaren av signalen. – På svenska brukar det kallas för trunkport. – Se också trunk.

[nätverk] [1 maj 2022]