tunnling

– svenskt ord för engelska tunneling:

  1. – i datornätverk, se tunnel;
  2. – i kvantfysik: det att elektroner tycks förflytta sig från ena sidan av ett isolerande skikt till den andra sidan utan att ha passerat genom skiktet. (Ifall det är ”samma” elektron före och efter passagen går inte att avgöra, eftersom elektroner inte kan skiljas från varandra, men det försvinner en elektron på ena sidan och dyker upp en ny på den andra sidan.) – Tunnling blir vanligare ju tunnare det isolerande skiktet är och är därför ett hinder mot miniatyriseringen av elektroniska kretsar.