tunnling

– svenskt ord för engelska tunneling:

  1. – i datornätverk, se tunnel;
  2. – i kvantfysik: det att elektroner tycks förflytta sig från ena sidan av ett isolerande skikt till den andra sidan trots att de inte borde kunna passera genom skiktet. (Ifall det är ”samma” elektron före och efter passagen går inte att avgöra, eftersom elektroner inte kan skiljas från varandra, men det försvinner en elektron på ena sidan och dyker upp en på den andra sidan.) – Tunnling blir vanligare ju tunnare det isolerande skiktet är och försvårar därför miniatyriseringen av elektroniska kretsar.

[datakommunikation] [kvant] [ändrad 16 december 2020]