tunnel

i datakommunikation: en förbindelse som verkar vara ett separat fysiskt nät, men som i själva verket går över internet (eller annat allmänt tillgängligt nät). – En tunnel ska ge samma skydd mot avlyssning och samma garanterade kapacitet som ett separat nät, men det utnyttjar ett allmänt datanät. Tunnlar används i virtuella privata nätverk. Innan ett meddelande sänds genom en tunnel krypteras både texten och adressinformationen. Sedan inkapslas allt i ett format som internet kan hantera, delas upp i paket, och skickas till det mottagande nätet. Det sänds genom internet som vilket meddelande som helst, men innehållet är oläsligt för obehöriga. I det mottagande nätet dekrypteras meddelandet och skickas sedan till den mottagare som anges i adressinformationen. Kända tekniker för tunnling är L2F, PPTP och kombinationen L2TP.

[datakommunikation] [ändrad 7 januari 2019]