tupel

(även tuppel eller tippel, på engelska: tuple) – i programmering: ett bestämt antal värden ordnade i en bestämd följd. Man talar om 2‑tuppel, 3‑tuppel, 4‑tuppel och så vidare. Om man talar om ett icke angivet antal kallas det för n‑tupel, på engelska n‑tuple. Samma värde kan förekomma flera gånger i en tupel. I relationsdatabaser är en tupel en rad i en tabell, alltså två eller flera uppgifter som hör samman. – Tupel är en datastruktur. – Ordet kommer av sista halvan av engelska quintuple, femfaldig. – Stavning: Både tupel och tuppel förekommer på svenska, men tupel är lite vanligare, troligen på grund av på­verkan från engelska tuple.

[datastrukturer] [ändrad 20 januari 2016]