tupel

(även tuppel eller tippel, på engelska tuple) – i programmering: ett bestämt antal värden ordnade i en bestämd följd. Man talar om 2‑tuppel, 3‑tuppel, 4‑tuppel och så vidare. Om man talar om ett icke an­givet antal kallas det för n‑tupel, på engelska n‑tuple. Samma värde kan förekomma flera gånger i en tupel. I re­la­tions­data­baser är en tupel en rad i en tabell, alltså två eller flera upp­gifter som hör samman. – Tupel är en datastruktur. – Ordet kommer av sista halvan av engelska quintuple, ’femfaldig’. – Stav­ning: Både tupel och tuppel före­kommer på svenska, men tupel är lite vanligare, troligen på grund av på­verkan från engelska tuple.

[datastrukturer]