rad

  1. – (row) – i databaser: uppgifter som gäller samma objekt eller person, till exempel sammanställningen av fält som ”namn”, ”adress”, ”telefonnummer” för en person. Sådana uppgifter visas tradi­tio­nellt i rader på bildskärmen och i utskrifter, alltså våg­rätt. En rad utgör en post. Data av samma slag (fält), till exempel ”telefon­nummer”, visas traditionellt i kolumner (lodrätt). – Se också radorien­terad.
  2. rad, kort för radical – i slutet av 2010-talet ett kraftigt berömmande ord bland amerikanska ungdomar, särskilt på USA:s västkust. (Det betyder inte politiskt radikal, utan genomgripande, långtgående.)

[databaser] [jargong] [ändrad 25 november 2020]