underhäng

i typografi: den del av vissa bok­stäver, som g, j, p, q och y, som hänger nedan­för den tänkta linje som bokstäverna står på, bas­linjen. Några gemena siffror har också under­häng. – På engelska: descenders.

[typografi] [ändrad 10 augusti 2017]