gemen

  1. –– gemena bokstäver: ”små bokstäver” som abc… (i mot­sats till versaler som ABC…). – På engelska: lowercase;
  2. – gemena siffror är vanliga siffror i en form som passar ihop med gemena bok­stäver: kroken på gemena 9 har till exempel ett under­häng som bok­staven g. Alltså så här: 1234567890. – Gemena siffror, som också kallas för medieval­siffror, an­vänds ofta i löpande text. De flesta typ­snitt har både gemena och versala siffror, men i vanlig ord­­behand­ling och på webb­­sidor kan det vara svårt eller omöjligt att välja gemena siffror. I layout­program brukar det gå. Ett pro­blem är att den uni­ver­sella koden för skriv­­tecken, Unicode, inte räknar gemena siffror som särskilda tecken, utan bara som en grafisk variant av siffrorna. Det finns inte heller någon HTML‑kod för gemena siffror. – På engelska heter det text figures. – Se också Wikipedia.

– Ordet: Gemen kommer av tyska gemein, som betyder ’vanlig’, ’enkel’, ’menig’. På svenska har det fått bibetydelser som ’nedrig’. Men i typografi används det helt enkelt om de ”vanliga” bokstäverna till skillnad från versalerna.

[typografi] [ändrad 10 augusti 2017]