gemen

  1. gemena bokstäver: små bokstäver som abc… (i motsats till versaler som ABC…). – På engelska: lowercase, lower case;
  2. – gemena siffror är vanliga siffror i en form som passar ihop med gemena bok­stäver: kroken på gemena 9 har till exempel ett underhäng som bokstaven g. Alltså så här: 1234567890. – Gemena siffror, som också kallas för medievalsiffror, används ofta i löpande text. De flesta typsnitt har både gemena och versala siffror, men i vanlig ordbehandling och på webbsidor kan det vara svårt eller omöjligt att välja gemena siffror (här gick det). I layoutprogram brukar det gå. Ett problem är att den univer­sella koden för skrivtecken, Unicode, inte räknar gemena siffror som särskilda tecken, utan bara som en grafisk variant av siffertecknen. Det finns inte heller någon HTML‑kod för gemena siffror, utan det som visas i webbläsaren är vad som är förinställt. – På engelska heter det text figures. – Se också Wikipedia.

– Ordet: Gemen kommer av tyska gemein, som betyder vanlig, enkel, menig. På svenska har det fått bibetydelser som nedrig, simpel. Men i typografi används det helt enkelt om de ”små” bokstäverna till skillnad från versalerna.

[typografi] [ändrad 17 oktober 2019]