unik besökare

i webbstatistik: besökare på en webb­plats, räknad en gång, oavsett hur många besök hon gör. – För att man verkligen ska kunna skilja på personer krävs inloggning. Utan inloggning kan man nämligen bara räkna besök eller IP‑adresser, eventuellt känna igen specifika webbläsare – se unik webbläsare. Annars kan flera personer som använder samma dator räknas som en person, och en person som använder flera datorer räknas som flera personer. – Språkligt: Användningen av ordet unik i denna triviala betydelse väcker ibland irritation. Men den kan försvaras med att varje människa är unik. Å andra sidan borde det räcka med att bara säga besökare, och att skilja mellan besökare och besök. Men ordet besökare ensamt anses inte tillräckligt tydligt. – I flera andra sammanhang (museer, teatrar) räknas en återkommande besökare som flera besökare – man räknar alltså egentligen antalet besök.

[språktips] [webbstatistik] [ändrad 28 april 2022]

Dagens ord: 2022-12-21