unik besökare

i webbstatistik: besökare på en webb­plats, räknad en gång, oav­sett hur många besök hon gör. – För att man verkligen ska kunna skilja på per­soner krävs inlogg­ning. Utan inlogg­ning kan man nämligen bara räkna besök eller IP‑adresser. Då kan flera personer som använder samma dator räknas som en person, och en person som använder flera datorer räknas som flera personer. – Språkligt: Användningen av ordet unik i denna tri­vi­ala betydelse väcker ibland irritation. Men den kan för­svaras med att varje människa är unik. Å andra sidan borde det räcka med att bara säga be­sök­a­re, och att skilja mellan besökare och besök. Men ordet besökare ensamt anses inte tillräckligt tydligt. – I flera andra samman­hang (museer, te­at­rar) räknas återkommande besökare som flera besökare – man räknar alltså egentligen antalet besök.

[språktips] [webbstatistik] [ändrad 20 april 2017]

Dagens ord: 2016-01-21