Unixware

version av Unix som på 1990-talet mark­nads­fördes av det företag som då hette SCO (senare Taran­tella, numera del av Oracle). Togs över av det ”nya” SCO, The SCO Group, och mark­nads­förs nu av före­taget Xinuos, se här.