UnixWare

ett utförande av Unix som på 1990-talet mark­nads­fördes av det företag som då hette SCO† (senare Tarantella, numera del av Oracle). UnixWare togs över av det nya SCO, The SCO Group†, och mark­nads­förs nu av före­taget Xinuos, se här.

[unix] [ändrad 17 februari 2018]