upfront design

i programmering: metod där man i detalj fastställer hur ett system ska se ut innan man börjar realisera det. – Upfront design har alltså likheter med vattenfallsmetoden, men benämningen – ofta Big design up front, BDUF – infördes på 00-talet. Idén är kontroversiell, eftersom den är i konflikt med principerna bakom agil utveckling. – Ett besläktat förslag är Rough design up front, RDUF, vilket innebär att man fastställer systemets utformning i stora drag utan att gå in på detaljer. – Upfront eller up front betyder i förskott, på förhand; öppen, uppriktig.

[programmering] [11 maj 2021]

Dagens ord: 2021-05-21