uppströms

  1. uppströmskomponent (upstream component) – komponent som finns nära början på en process i ett mjukvarusysten. Komponenten finns nära hårdvaran och långt från användaren. – Jämför med ett löpande band i tillverkningsindustrin. Uppströms finns bitar av metall och plast, nerströms närmar vi oss den färdiga produkten;
  2. beteckning på data­över­föring från abon­nent till internetopera­tör. – Jämför med uppladdning och upp­länk.

– På engelska: upstream.

[datakommunikation] [systemutveckling] [ändrad 4 september 2022]