utlägg

pengar som man betalar för någon annans räkning. – Utlägg kan vara utbetalningar som en anställd gör, till exempel på en resa, och som företaget sedan ersätter henne för (se Skatteverkets webbsidor). Det kan också vara utgifter som ett företag har för en kunds räkning och som kunden sedan faktureras för (Skatteverket). Utlägg kan också vara företagets utgifter för anställdas tjänsteförmåner, som de anställda ska skatta för. – På engelska: expenses.

[företag och ekonomi] [6 juni 2020]