utbetalning

i företagsekonomi: det att pengar betalas ut. En utbetalning bokförs när den faktiskt sker. Utbetalningar och inbetalningar har direkt betydelse för företagets likviditet (kassa). – På engelska: payment, disbursement. – I andra bedömningar av ett företags ekonomiska ställning kan det vara mer relevant att tala om utgifter eller kostnader. – Se också utlägg.

[företag och ekonomi] [ändrad 6 juni 2020]