vågelement

vågrörelse med en början och ett slut i tiden. – Den matematiska formel som beskriver vågen anger alltså inte bara hur vågen ser ut, utan också var den börjar och slutar. – Vågelement används som ett inexakt sätt att komprimera digitala bilder genom att omvandla bilderna till matematiska uttryck. Metoden är besläktad med Fourier‑transformationen (ett sätt att omvandla oregelbundna signaler till kombinationer av enkla sinusvågor), men vågelement har visat sig vara en bättre metod att komprimera bilder. – Kallas, när det gäller datakomprimering, på svenska också för vågpaket. – På engelska: wavelet.

[bildbehandling] [matematik] [ändrad 11 oktober 2018]