vägval

(routing path) – den väg som ett meddelande tar från sändare till mot­tag­are på internet eller i liknande nät. Det är alltså en vägbeskrivning som räknar upp servrarna som meddelandet ska passera. – Se också router och dirigering.

[nätverk] [ändrad 28 juni 2017]