vägval

(routing path) – den väg som ett meddelande tar från sändare till mottagare på internet eller liknande nät. Det är alltså en vägbeskrivning som räknar upp servrarna som meddelandet ska passera. Se även router och dirigering.