valideringskod

siffror eller andra tecken som man måste uppge för att bevisa att man har rätt att genomföra en transaktion. Vanlig pinkod är ett slags valideringskod. – På kontokort brukar finnas en valideringskod i form av tre eller fyra extra siffror, tryckta på baksidan av kontokortet (men inte som upphöjda tecken). När man betalar med kontokort på internet måste man ange valideringssiffrorna för att bevisa att man har tillgång till det fysiska kortet. – Andra valideringskoder kan följa med i en förpackning eller på ett kvitto: köparen använder koden för att bevisa att hon har rätt att begära en tjänst, till exempel ladda ner ett program. – Den text som användaren ska tyda i så kallade robotfilter kallas ibland för vali­de­rings­kod – den används för att skilja mänskliga användare från datorprogram. – Strikt talat är valideringskoder inte koder, utan nycklar.

[it-säkerhet] [ändrad 8 oktober 2018]