vanity URL

skräddarsydd webbadress, personlig webbadress – webbadress (URL) som är lätt att minnas, oftast också kort, och som döljer en längre och krångligare webb­adress. När man skickar ett anrop till den korta webbadressen kopplas man automa­tiskt vidare till den riktiga webbadressen. Används till exempel i reklamkampanjer. – I juni 2009 gav Face­book sina medlemmar möjlighet att skaffa skräddarsydda webbadresser till sina sidor på Facebook. – Ordet: Anspelar på ameri­kanska vanity plate, i Sverige: personlig nummerskylt –nummerskylt med en kombi­na­tion av bokstäver och siffror som bil­ägaren själv har valt.

[webben] [ändrad 22 juni 2020]