verifiering

(verification) – i programutveckling: kontroll av att ett program är utfört i enlighet med kundens beställning. Det ska eventuellt också uppfylla andra krav, till exempel från lagstiftning och standarder. – Man skiljer mellan verifiering och validering. Validering är kontroll av att programmet verkligen gör det som kunden väntar sig att det ska göra. Programmet kan ju vara gjort enligt kundens specifikationer, och alltså klara verifieringen, men ändå fungera dåligt, eftersom specifikationerna var fel­aktiga eller ofullständiga.

[programmering] [ändrad 4 januari 2019]

Dagens ord: 2021-10-22