validering

(validation) – utvärdering – kontroll av att något verkligen har de egenskaper som de uppges eller förväntas ha:

  1. – i programutveckling: kontroll och bekräftelse av att pro­grammet fungerar på det sätt som beställaren väntar sig. Programmet ska faktiskt gå att använda för det ända­mål som det har byggts för. Man skiljer mellan valider­ing och verifiering. Verifiering är kontroll av att ett pro­gram är utfört enligt be­ställ­ningen, vilket inte nöd­vändigt­vis betyder att det fungerar som kunden hade tänkt sig;
  2. – om data: validitet är att data i ett data­system stämmer med verkliga förhållanden;
  3. – vid datainmatning och programmering är validering kontroll av att data eller programkod följer formella regler: rätt antal tecken, rätt typ av tecken, rätt ordning, rätt format. – Se också validerare;
  4. – i it-säkerhet är validering kontroll av att en användare eller ett pro­gram har rätt att utföra en viss åtgärd. (Jämför med autentisering.)

– Se också robotfilter, ibland kallat valideringskod. – Validering kan syfta både på själva kontrollen och på intygandet av att kraven är upp­fyllda.

[data] [it-säkerhet] [programmering] [språktips] [systemutveckling] [testning] [ändrad 22 maj 2017]

Dagens ord: 2017-06-22