verktygsprogram

(utility) – program som underhåller eller förbättrar datorns funktion, till exempel för felsökning, reparation av fel eller förbättring av prestanda. Jämför med applikationer och systemprogram.