versalhöjd

i typografi: höjden på en versal som H eller M, mätt från bas­linjen – ett av standard­måtten när man be­skriver typ­snitt. – På engelska: cap height eller capital letter height.

[typografi] [ändrad 10 augusti 2017]