vilseledande system

(deception system) – datorprogram som installerats enbart för att locka till sig folk som begår dataintrång. Syftet är att hålla angriparen upp­tagen, avleda uppmärk­sam­heten från viktiga program och data­baser, skapa osäker­het, ge tid att spåra angriparen och att vidta mot­åt­gärder samt ibland också att kart­lägga angriparens beteende. – Se också honungs­fälla, honeymonkey, intrångs­fiske och lösenordsfälla.

[it-säkerhet] [ändrad 21 oktober 2017]

Dagens ord: 2017-10-22