vilseledande system

(deception system) – datorprogram som har installerats enbart för att locka till sig folk som begår dataintrång. – Vilseledande system är till för att hålla angriparen upptagen, avleda uppmärk­sam­heten från viktiga program och databaser, skapa osäker­het, ge tid att spåra angriparen och att vidta motåtgärder samt ibland också att kart­lägga angriparens beteende. – Se också honungsfälla, honeymonkey, intrångs­fiske och lösenordsfälla.

[it-säkerhet] [ändrad 27 oktober 2021]

Dagens ord: 2020-11-22