virtual appliance

virtuell funktionsdator – program som  levereras med ett anpassat operativsystem och en virtuell maskin. Installeras som en odelbar helhet och beter sig gentemot it-systemet som en dator, trots att det funktionellt sett är ett program. Syftet med att leverera program som virtuella funktionsdatorer är att underlätta installation och handhavande.

[virtualisering] [ändrad 30 maj 2020]