vistelsetid

  1. – i it-säkerhet: den tidsrymd då ett skadeprogram finns kvar i det angripna nätverket utan att bli upptäckt. Det är ofta flera månader;
  2. – om sökningar: den tid då besökaren stannar kvar på sökresultatet innan hon går vidare till en annan sida. Även: kvardröjningstid.

– På engelska: dwell time.

– Allmänt: den tidsrymd då någon eller något befinner sig på en viss plats eller i ett visst utrymme eller är upptagen med ett förfarande. – Termen uppehållstid (=den tidsrymd som någon eller något uppehåller sig på en viss plats) används också, men kan misstolkas som den tid då det är uppehåll. Även dröja förekommer för dwell i dessa betydelser, men dröja kan tolkas som vara försenad.

[attacker] [språktips] [sökmotorer] [ändrad 18 januari 2021]

Dagens ord: 2021-03-22