vistelsetid

(dwell time) – i it-säkerhet: den tidsrymd då en angripare har tillgång till det angripna nätverket. – Allmänt: den tidsrymd då något befinner sig på en viss plats eller i ett visst utrymme. – Termen uppehållstid (=den tidsrymd som någon eller något uppehåller sig på en viss plats) används också, men kan misstolkas som den tid då det är uppehåll.

[attacker] [språktips] [1 februari 2018]