VoLTE

Voice over LTEröstsamtal över 4g‑nätverket (som från början faktiskt inte hanterade rena röstsamtal). – Initiativet för att utforma en internatio­nell standard för röst­samtal över 4g‑nätet samordnas av branschorganisationen GSMA, se denna sida.

[förkortningar på V] [mobilt] [ändrad 27 april 2012]

Dagens ord: 2013-02-22