Web index

en löpande utvärdering av webbens inflytande på världens länder. – Web index startade 2012 av World wide web foundation. Länderna poängsätts för:

  • – beredskap (infrastruktur och institutioner för användning av webben);
  • – användning (användare och resurser på webben) och:
  • – inflytande (hur webben används i företag, myndigheter och socialt liv).

– Se thewebindex.org.

[webben] [ändrad 31 december 2017]