World Wide Web Foundation

en stiftelse med målet att göra webben tillgänglig för alla människor och att se till att webben förblir fri och öppen. Grundades 2008 av Tim Berners-Lee. 2012 startade stiftelsen Web Index, en utvärdering av hur världens länder använder webben. – Se webfoundation.org. – World Wide Web Foundation är inte samma organisation som World Wide Web Consortium, W3C.

[stiftelser] [webben] [ändrad 5 juni 2017]