webbelganger

en person vars namn kommer upp när du söker efter ett namn med en sökmotor, men som inte är den som du sökte efter. Alltså någon med samma namn. (Web + doppel­ganger, förengelskad form av tyska Doppelgänger – dubbel­­gång­are.) – Jäm­för med digital doppel­ganger och Google­ganger.

[identitet] [sökmotorer] [ändrar 13 juni 2017]