Googleganger

”Googlegångare” – någon som har samma namn som du, och som du upptäcker när du söker på Google. – Det engelska uttrycket syftar på tyska Doppelgänger – dubbel­gångare. Det tyska ordet används också på engelska, fast då utan prickar. – Jämför med digital doppel­ganger och webbelganger.

[identitet] [jargong] [sökmotorer] [ändrad 13 juni 2017]