webbklient

(web client) – program som hämtar och visar in­for­ma­tion från en webbserver. – Den van­lig­aste typen av webb­klient är webbläsaren. Andra webb­klienter är program som är specialiserade på information av en viss typ eller från ett visst företag, till exempel uppspelningsprogram som Quicktime och Windows Media Player. Sådana webbklienter kan hämta information enbart från förinställda källor. – Om man menar en vanlig webb­läsare finns det ingen anledning att använda något annat ord än just webbläsare.

[webben] [ändrad 2 mars 2018]