webbklient

(web client) – program som hämtar och visar in­for­ma­tion från en webbserver. Den absolut van­lig­aste typen av webb­klient är den vanliga webbläsaren. Andra webb­klienter är program som är spe­ci­ali­se­rade på information av en viss typ eller från ett visst företag, till exempel uppspelningsprogram som Quick­time och Windows Media Player. Sådana webbklienter kan hämta information enbart från förinställda källor. – Om man menar en vanlig webb­läsare finns det ingen anledning att använda något annat ord än just webb­läsare.

[webben] [ändrad 2 mars 2018]