Webby Awards

The Webby Awards – årlig prisutdelning för webbaserade medier. – Webby Awards har delats ut sedan 1996 av International academy of digital arts and sciences. Priset delas ut i fyra klasser: webb­­sidor, internet­baserad reklam, film och video på inter­net samt appar. I varje klass utses två pris­tagare: den ena utses av en jury, den andra genom om­röstning på inter­net. – Se webbyawards.com.

[utmärkelser] [webben] [ändrad 22 januari 2019]