weblet

  1. ”miniwebb” – flera webbsidor som är tillgängliga från en gemensam webbadress (url) och som hör ihop på något sätt. Ska inte förväxlas med en webbplats, även om skillnaden i vissa fall är liten. En weblet är en mindre samling webbsidor som tematiskt hör ihop och som kan ingå i en webbplats;
  2. – i tv-industrin: nystartat tv-bolag som inte sänder hela veckan – kallas också för netlet.