Wi-Fi Direct

standard för trådlös kommunikation direkt mellan datorer och annan ut­rust­ning. Det ska alltså inte behövas någon wi‑firouter för att för­med­la kommu­nika­tionen. Stan­darden, som tidi­gare hette Wi‑Fi P2P, har fast­ställts av Wi‑Fi Alliance. – Se wi‑fi.org. – Se också Mira­cast.

[standarder] [trådlöst] [ändrad 30 mars 2017]