WiGig

typ av wi‑fi avsedd för mycket snabb data­över­föring på korta avstånd. – WiGig uppges teoretiskt kunna klara upp till sju giga­bit per sekund. Eftersom över­föringen sker på hög radiofrekvens, runt 60 giga­hertz, är räckvidden be­gränsad. Signalen kan till exempel inte gå genom väggar. – WiGig är ett annat namn på standarden 802.11ad, och fungerar ihop med andra versioner av wi‑fi. – WiGig ut­veck­la­des av organisationen Wire­less giga­bit alliance som 2013 gick upp i Wi‑Fi Alliance. Pro­dukter som klarar WiGig kan få märkningen WiGig Certified, se denna länk. – Läs mer på wi‑fi.org. – I oktober 2014 med­delade Samsung (press­med­delande) att företaget hade lyckats över­föra data med WiGig-teknik i en takt av 4,6 giga­bit per sekund. De första produkterna för WiGig kom i januari 2016. – Se också gi-fi.

[wi-fi] [ändrad 28 maj 2018]