802.11

en familj av standarder för trådlösa nätverk, fastställda av IEEE. 802.11 är den tekniska standarden bakom wi-fi. – Det finns bland annat 802.11, 802.11a, 802.11b, 802.11g till slutet av alfabetet. Alla 802.11-specifikationer använder ethernet för att förebygga kollisioner i nätet. Alla anslutna datorer måste ha ett tråd­löst nät­verks­kort och en antenn (sedan länge inbyggt i alla persondatorer, smarta mobiler och surfplattor), och så behövs en basstation. Räckvidden brukar vara några tiotal meter. Flera bas­stationer kan länkas samman (se mesh) så att samma trådlösa nät får täckning i ett stort område. Under 2001 och 2002 fick tråd­lösa nät baserade på 802.11b stor spridning. De blev ett alternativ till 3g-mobil­telefoni när det gäller att erbjuda tillgång till snabb trådlös data­kommu­nika­tion på kontor, i hem och på offentliga platser. 802.11 utan bokstav var en före­­gångare till 802.11b. De två speci­fika­tionerna var kompatibla, men 802.11b och följande versioner är snabbare. Eftersom 802.11 i original­version inte finns längre används siffrorna i stället som ett samlings­­namn för hela 802.11-familjen.

[standarder] [wi-fi] [ändrad 24 april 2022]