Windows 9

förväntat men inte använt namn på den version av Windows som fick namnet Windows 10. Något Windows 9 finns alltså inte. En förklaring som framfördes kort efter uppvisningen är att nummer 9 var oanvändbart, eftersom många program är kodade att tolka versionsnummer som börjar med 9 som Windows 95 eller Windows 98. Detta har inte bekräftats. – Windows 10 gick under arbets­namnet Threshold. Windows 10, som namnet alltså blev, presen­te­ra­des den 30 september 2014.

[windows] [ändrad 16 mars 2018]