WPA

wi-fi protected access – ett säkerhetssystem för wi-fi. – WPA introducerades 2003 och ersattes redan 2004 av WPA2, 2018 av WPA3. – WPA var en förbättring av det äldre säkerhetssystemet WEP†. Till skillnad från WEP hade WPA lätt utbytbara krypteringsnycklar som kunde bytas ut centralt. – WPA utvecklades för standarden 802.11i, men bröts ut för att bli en separat teknik. – 2019 upptäcktes en sårbarhet i WPA3, Dragonbloodse denna artikel. – Se också TKIP†. – IDG:s artiklar om WPA: länk.

[förkortningar på W] [kryptering] [wi-fi] [ändrad 12 mars 2023]