wrap plug

ett verktyg för feldiagnostik: en kontakt som ansluts till dator och tar emot utgående signaler och matar tillbaka dem till datorn, så att man kan upptäcka om det uppstår avvikelser. Svensk term saknas.

[datakommunikation] [fel] [hårdvara] [ändrad 23 september 2019]