XO-4

vidareutvecklad modell av skoldatorn från projektet One laptop per child (OLPC). – –XO‑4 liknar föregång­aren XO‑1, men har modernare hård­vara. Varianten XO–‑4 Touch har pekskärm. – XO‑–4 och XO-–4 Touch började säljas under 2013. De kom i stället för XO-3†, en surfplatta, avsedd för skolelever. Den lades ner i slutet av 2012 innan tillverk­ningen hade börjat. – Läs mer på OLPC:s webbsidor.

[barn] [bärbara datorer] [undervisning] [ändrad 12 december 2017]