XO-4

vidareutvecklad modell av skoldatorn från projektet One laptop per child (OLPC). – XO‑4 liknar föregångaren XO‑1, men har modernare hård­vara. Varianten XO‑4 Touch har pekskärm. – XO‑4 och XO-4 Touch började säljas under 2013. De kom i stället för XO-3†, en surfplatta, avsedd för skolelever. (XO‑3 lades ner i slutet av 2012 innan tillverk­ningen hade börjat.) – Läs mer på OLPC:s webbsidor.

[barn] [lågprisprodukter] [one laptop per child] [undervisning] [ändrad 6 mars 2023]