XQuery

ett språk för sökningar i XML-dokument. – Tanken bakom XQuery är att man ska kunna söka efter information på ett enhetligt sätt i alla former av XML. Det ska fungera oavsett om informationen är lagrad direkt i XML eller om den är lagrad i annan form, men presen­te­ras i XML‑format. Språket utvecklas av en arbetsgrupp under W3C. Det kom 2007 som en rekommendation; version 3 är från 2017. – Se W3C:s webbsidor: länk.

[sökningar] [webbpublicering] [ändrad 20 september 2021]