XQuery

språk för sökningar i XML-dokument. Tanken bakom XQuery är att man ska kunna söka efter in­for­ma­tion på ett enhetligt sätt i alla former av XML. Det ska fungera oavsett om in­for­ma­tionen är lagrad direkt i XML eller om den är lagrad i annan form, men pre­sen­te­ras i XML-format. Språket utvecklas av en arbets­grupp under W3C. Det kom 2007 som en rekommendation, version 3 är från 2017.

[sökningar] [webbpublicering] [ändrad 24 september 2017]