Zeus

en trojansk häst som stjäl information om bankkonton. – Zeus upptäcktes 2007 och uppgavs ha infekterat flera miljoner datorer bara i USA. Zeus, som bara angriper datorer med Windows, anses svår att upptäcka och oskadliggöra, även med virusskydd. – Mer i Wikipedia.

[skadeprogram] [ändrad 11 oktober 2018]