strimling

(striping) – den snabba metod att skriva och läsa från hårddiskar som används i RAID‑system. Det behövs två eller flera hårddiskar. Filerna som ska lagras strimlas upp i småbitar, från 512 byte till strimlor på någon megabyte. Bitarna lagras sedan växelvis på de olika diskarna. – Anledningen till att detta går snabbare än att skriva till en enda disk är att datorn kan mata data till hårddisken snabbare än hårddisken kan lagra samma data. Datorn måste alltså vänta på att hårddisken har skrivit färdigt. Med strimling passar datorn på att skriva till en annan disk medan den väntar.

[datalagring] [ändrad 4 november 2019]