cisc

(complex instruction set computer) en dator – eller snarare processor – som kan behandlar ett stort antal instruktioner, inklusive en del som är ganska invecklade. Beteckningen har skapats i efterhand (är en retronym) och anknyter till alternativet risc, en senare utveckling.