CISC

(complex instruction set computer) – beteckning på ett slags processorer som kunde behandla en omfattande uppsättning instruktioner, inklusive en del som var ganska invecklade. – Benämningen CISC skapades i efterhand (är en retronym) och anknöt till alternativet RISC, en senare utveckling som inleddes på 1970‑talet. (Trots att computer ingår i det fullständiga namnet står CISC alltså för ett slags processor, inte för en hel dator.) – Varken CISC eller RISC är numera aktuella termer.

[förkortningar på C] [processorer] [retronymer] [ändrad 19 december 2019]