Stenhagen, Jan-Jöran

pseudonymen bakom flera satiriska böcker om it-världen, utgivna på 1980- och 1990‑talen. – Det finns skäl att tro att böckerna helt eller delvis är skrivna av Jan Freese†, troligen tillsammans med Bengt Göran Wenner­sten (1943), tidigare chefredaktör för tidningen Datavärlden. – Böckerna är Data­dyrkarna (1982), Sam­körarna (1983), Informania (1984), Dubbeldyrkarna (1986), Lucy: i tangentens riktning (1989), Från då till vad? (1990) och År 00 (1996).

[böcker] [pseudonymer] [ändrad 15 maj 2018]

Freese, Jan

(19332007) – svensk ämbetsman och företagare, generaldirektör för dåvarande Datainspektionen† 19771986. 1986—1992 var Freese vice vd på Sveriges Industriförbund, 1992—1994 generaldirektör för Telestyrelsen (före­gångare till PTS), 1994—1997 generaldirektör för PTS. – Freese var också grundare och styrelseordförande i företaget Nordisk mobiltelefoni Sverige, numera Net 1. – Jan Freese gav 1987 ut den självbiografiska boken Den maktfullkomliga oförmågan. Mycket tyder också på att Jan Freese, eventuellt tillsammans med någon annan, stod bakom pseudo­nymen Jan‑Jöran Stenhagen.

[jan freese] [personer] [ändrad 4 november 2019]

Teracom Mobil

en svensk mobiloperatör som an­vänder frekvensen 450 megahertz för mobilt bredband. Andra mobiloperatörer an­vänder frekvenser på två gigahertz eller mer. – Den lägre fre­kvensen innebär att räck­vidden blir längre, vilket ger bättre täck­ning på lands­bygden. Nackdelen är att kapaciteten (bandbredden) blir lägre. – Teracom Mobil grundades 1998 av bland andra Jan Freese†, fast då under namnet Nordisk Mobiltelefon Sverige, ett namn som an­knöt till det gamla NMT‑nätet†. Det nya NMT tog över frekvensbandet runt 450 megahertz som blev ledigt när det gamla NMT‑nätet avvecklades 2007. Före­taget NMT begärde sig i konkurs i början av 2009, och konkurs­boet köptes då av amerikanska Access Industries (länk). Sedan marknadsfördes före­taget först under namnet Ice.net, från maj 2010 under namnet Net1 (eller Netett). 2019 köptes den svenska delen av Net1 av Teracoms  dotterbolag Teracom Mobil. Teracom Mobil beslöt 2022 att säga upp alla privata bredbandsabonnenter – se teracommobil.se. Företaget finns kvar, men ska enbart ingå i totalförsvaret. – Se också Digital 450.

[företag] [mobilt] [ändrad 10 februari 2023]

NMT

  1. – Nordisk mobiltelefoni – det första mobiltelefonnätet av modern typ. Det var cellbaserat, och det var i drift från 1981 till 2007. NMT var ett analogt mobiltelefonnät som byggdes upp gemensamt i de nordiska länderna. Det räknas i efterhand som generation ett (se mobiltelefon). – Det första NMT‑nätet togs i bruk i Saudiarabien 1981. Kort därefter togs NMT 450 i drift i Norden. Det sände på 450 megahertz. Ett andra nät invigdes 1986. Det använde frekvensen 900 megahertz, och kallades följaktligen för NMT 900. Under 1990‑talet överflyglades NMT av GSM (generation två). Det ledde till att NMT 900 togs ur drift den 31 december 2000. Det äldre nätet, NMT 450, fanns kvar till 2007;
  2. – företaget Nordisk Mobiltelefon Sverige, se Net 1;
  3. – Nordic Medtest – ett svenskt företag som testar digital utrustning för hälsa, se nordicmedtest.se;
  4. – se neural maskinöversättning.

[företag] [förkortningar på N] [mobilt] [språkteknik] [ändrad 27 maj 2020]