Teracom Mobil

en svensk mobiloperatör som an­vänder frekvensen 450 megahertz för mobilt bredband. Andra mobiloperatörer an­vänder frekvenser på två gigahertz eller mer. – Den lägre fre­kvensen innebär att räck­vidden blir längre, vilket ger bättre täck­ning på lands­bygden. Nackdelen är att kapaciteten (bandbredden) blir lägre. – Teracom Mobil grundades 1998 av bland andra Jan Freese†, fast då under namnet Nordisk Mobiltelefon Sverige, ett namn som an­knöt till det gamla NMT‑nätet†. Det nya NMT tog över frekvensbandet runt 450 megahertz som blev ledigt när det gamla NMT‑nätet avvecklades 2007. Före­taget NMT begärde sig i konkurs i början av 2009, och konkurs­boet köptes då av amerikanska Access Industries (länk). Sedan marknadsfördes före­taget först under namnet Ice.net, från maj 2010 under namnet Net1 (eller Netett). 2019 köptes den svenska delen av Net1 av Teracoms  dotterbolag Teracom Mobil. Teracom Mobil beslöt 2022 att säga upp alla privata bredbandsabonnenter – se teracommobil.se. Företaget finns kvar, men ska enbart ingå i totalförsvaret. – Se också Digital 450.

[företag] [mobilt] [ändrad 10 februari 2023]