Marimba

ett uppköpt amerikanskt företag, grundat av Kim Polese 1996, sedan 2004 del av BMC Soft­ware (länk). –Marimbas produkt var Casta­net, ett sinn­rikt program som för­med­lade Java-program (program, spel, nyheter) från servrar till an­vänd­arens dator. Det var en variant av push­teknik, men den stora finessen var att pro­grammen kunde köras även när det saknades inter­net­an­slut­ning, och att de auto­ma­tiskt kunde upp­grade­ras när det fanns inter­net­anslut­ning. Tekniken för upp­grade­ring fungerade så att bara de ändrade delarna av varje program upp­grade­rades, vilket sparade tid. –Casta­net blev ingen succé, så Marimba gjorde om tekniken så att den skulle fungera med andra program­språk än Java, vilket ledde till att före­taget levde vidare. – Kim Polese avgick som vd år 2000, men satt kvar som styrelse­ord­förande till 2004, då BMC Software köpte före­taget.

[företag] [mjukvara] [uppköpt] [ändrad 4 september 2019]

Polese, Kim

Kim Polese.

(1961) – amerikansk företagsledare, en av de mest kända företagsledarna under dotcom‑eran, då hon bland annat var rådgivare åt USA:s dåvarande vicepresident Al Gore. – Polese blev känd på 1990‑talet då hon var produkt­­chef på Sun† för Java. Genombrottet för Java anses till stor del bero på hennes skickliga marknadsföring. – 1996 lämnade hon Sun och grundade Marimba†, som utveck­lade och mark­nads­förde ett sinn­rikt system, Castanet, för att synkroni­sera Javaprogram över internet. Polese var vd för Marimba till år 2000, där­efter styrelseordförande till 2004 då företaget såldes. 2004—2010 var hon vd för Spikesource, ett företag som utvecklade program i öppen källkod för företag. Hon lämnade vd‑posten när Spikesources tillgångar 2010 såldes till Black Duck Software (länk). (Namnet SpikeSource används numera av ett annat företag.)

[kim polese] [personer] [ändrad 17 september 2020]

Java

ett programspråk från Sun†, numera Oracle. – Sedan 1990-talet är Java ett av världens vanligaste program­­­språk, kanske det mest spridda. Det är också en plattform för program­­utveckling. – Java utvecklades för att man skulle kunna skriva utrymmessnåla program som kunde hämtas och exekveras av webbläsare, och som fungerade oberoende av datortyp och operativsystem. Numera an­vänds det för all slags programmering och program­utveck­ling. – Java lanserades 1994, och blev snabbt mycket spritt. Det utveck­lades av James Gosling (blogg) i ett projekt som leddes av Bill Joy. Den framgångsrika marknadsföringen sköttes av Kim Polese. – I grunden är Java ett objektorienterat språk som har rensats från de flesta påstådda nack­­del­ar­na med C++. Ett Javaprogram kan i teorin köras på alla slags datorer utan ändringar. Men för det krävs att datorn har en virtuell maskin, se Java virtual machine, instal­le­rad för att köra koden. Det behövs även om man inte programmerar själv, eftersom många webbsidor och tjänster på webben förutsätter Java. – Både privatpersoner och företag får använda Java i stort sett fritt, men Oracle äger varu­märket Java och specifikationerna. (Microsoft hade länge en egen variant av Java, men tvingades 2001 att sluta till­verka Javaprodukter.) – I november 2006 släppte Sun det mesta av källkoden till Java som öppen källkod med licensen GPL. – Läs också om Glassfish. – Det finns många pro­dukter och varumärken som är knutna till Java, och det finns också andra programspråk som bygger på Java. – Se Oracles webbsidor.

[programspråk] [ändrad 9 mars 2021]