Polese, Kim

Kim Polese.

(1961) – amerikansk företagsledare, en av de mest kända företagsledarna under dotcom-eran, då hon bland annat var råd­givare åt USA:s då­varande vice­president Al Gore. – Polese blev känd på 1990-talet då hon var pro­dukt­­chef på Sun† för Java. Genom­brottet för Java anses till stor del bero på hennes skick­liga mark­nads­­föring. – 1996 lämnade hon Sun och grundade Marimba, som ut­veck­lade och mark­nads­förde ett sinn­rikt system, Castanet, för att syn­kroni­sera Java­program över internet. Polese var vd till år 2000, där­efter styrelse­ord­förande till 2004 då före­taget såldes. 2004—2010 var hon vd för Spike­source, ett före­tag som ut­veck­lade program i öppen käll­kod för företag. Hon lämnade vd-posten när Spikesource såldes till Black Duck Software (länk).

[kim polese]